โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

ณ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดชลบุรี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :