แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล

                 เนื่องด้วยโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ได้ทำการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เป็น 033-265-599 และ เบอร์ฉุกเฉิน 033-265-598 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :