การดูแลสุขภาพตาเด็ก

ในยุค New Normal

 

เนื่องในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เป็น "วันสายตาโลก (World Sight Day)" เราจึงอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักในเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตา

โดยเฉพาะช่วงวัยเด็กในปัจจุบันยุค New Normal ที่มีการใช้สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์  หรือมีการมองหน้าจอเป็นระยะเวลานาน ทำให้ส่งผลเสียดังต่อไปนี้

ปัญหาทางสายตา เช่น ปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้า สายตาสั้น

ผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น อาการปวดหัว ปวดหลัง และเมื่อยคอ

 

วิธีถนอมสายตา และลดความเมื่อยล้า

จัดสภาวะเเวดล้อมให้เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอและมีระยะห่างจากหน้าจอมากกว่า 30 เซนติเมตร

แนะนำให้เด็กเปลี่ยนท่าทางเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถและทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การใช้หน้าจอระหว่างพัก

พักสายตาทุก 20 นาที โดยการมองไกลอย่างน้อย 20 ฟุต เป็นเวลา 20 วินาที

หากสายตาผิดปกติควรสวมแว่นที่เข้ากับค่าสายตา

ไม่อ่านตัวอักษรที่มีขนาดเล็กจนเกินไป

ไม่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) บนยานพาหนะที่เคลื่อนที่

ระวังอย่าให้เครื่องปรับอากาศและพัดลมพัดเข้าบริเวณตาเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้เกิดภาวะตาแห้ง