เรื่องตรวจโควิค

วันที่ 02-01-2022 | 15:21:32

Quotes

Post By : สุดารัตน์ วงศ์สวัสดิ์

Email : sudarad9734@gmail.com

Date : 02-01-2022

Time : 15:21:32

เป็นไข้หวัดธรรมดาจมูกรับกลิ่นปากรู้รสใช้เครื่องตรวจ TC มีสิทธิขึ้น2 ขีดมั้ยค่ะ

Reply