ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี ATK  

ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR  390 บาท

เช็คอาการก่อนตรวจ

1. มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก

2. เหนื่อย หายใจลำบาก

3. สูญเสียการได้กลิ่น ไม่รู้รส

4. เพิ่งกลับจากพื้นที่เสี่ยง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 033-265-599

สนใจจองโปรโมชั่น

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง :