มะเร็งปากมดลูก เริ่มฉีดได้ตั้งแต่ยังเด็ก “ลดโอกาสการติดเชื้อได้มากขึ้น”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 033-265-599 ต่อ 2136 แผนกสูติ-นรีเวช

 

สนใจจองโปรโมชั่น

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง :