การตรวจภูมิคุ้มกัน Covid-19 เป็นการตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีน หรือตรวจหลังจากได้รับเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิในร่างกาย สามารถเข้ามารับการตรวจหาภูมิคุ้มกันได้ที่ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 033-265-599

สนใจจองโปรโมชั่น

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง :