มาตรการ การคัดกรองผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร