แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง โรคโควิด-19

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง โรคโควิด-19

ใครเสี่ยงสูง ?

ใครเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ไม่สวมหน้ากากอนามัยและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทานอาหาร ดื่มสุรา หรืออยู่ในสถานที่ปิดรวมกัน

ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ผลตรวจด้วย ATK เป็นบวก

ผู้ติดเชื้อยืนยัน ผลตรวจด้วย RT-PCR เป็นบวก

กักตัว 7 วัน

กักตัวที่บ้าน 7 วัน ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน

ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 วันที่5-6หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

สังเกตอาการ 3 วัน

สังเกตอาการตนเองเพิ่มอีก 3 วัน

- ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น

- หากไปทำงาน แยกพื้นที่กับผู้อื่น

- ปฏิบัติตามมาตรการ (Universal Prevention)

- หลีกเลี่ยงไปสถานที่สาธารณะ

- หลีกเลี่ยงไปขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น

ตรวจ ATK ครั้งที่2 วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย