7 อาการน่าสงสัย ไส้ติ่งอักเสบ

1.เริ่มปวดท้องรอบสะดือ แล้วมีการย้ายมาที่บริเวณท้องน้อยด้านขวา

2.ปวดท้องแบบน้อยและค่อย ๆ มากขึ้น ไม่ได้ปวดแบบเฉียบพลัน

3.คลื่นไส้อาเจียนหรือเบื่ออาหาร

4.หากกดที่ท้องบริเวณที่ปวดแล้วมีการเจ็บ

5.ท้องอืด

6.มักจะมีไข้ตามหลังการปวดท้อง

7.อาจท้องผูกหรือท้องเสีย

อาการไส้ติ่งอักเสบในบางคนอาจไม่ชัดจน การวินิจฉัยอาจต้องใช้ วิธีทางการแพทย์เพิ่มเติม ดังนั้นหากปวดท้องมากกว่าปกติ และย้ายตำแหน่ง ไปบริเวณท้องน้อยด้านขวา ควรไปพบแพทย์ทันที