ผู้ป่วยเปลี่ยนตับกับวัคซีนโควิด-19

1.ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

2.สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการเปลี่ยนตับมาอย่างน้อย 3-6 เดือน และไม่มีภาวะต้านตับภายในระยะเวลา 1 เดือน

3.สามารถฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้

4.ไม่จำเป็นต้องหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน

5.ผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำหรือเลือดแข็งตัวช้า ควรกดตำแหน่งที่ฉีดยาไว้ 1-2 นาที หลังฉีดวัคซีน

คำแนะนำจากแพทย์

แม้ว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบแล้ว ผู้ป่วยยังคงต้องเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำ หากมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลรักษาที่เหมาะสม