เกร็ดความรู้เรื่อง 5 โรคภัยอันตรายที่มาพร้อมหน้าฝน

ในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โรคติดต่อสามารถ แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งในช่วงหน้าฝน ยิ่งต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ ดังนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการตรวจสุขภาพหรือเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ พร้อมทั้งออกกำลังกาย และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพดีได้ง่าย ๆ ครับ