เกร็ดความรู้เรื่อง ฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ดีไหมหนอ ?

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เหมาะกับใครและใครบ้างที่ควรฉีด

1.ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

3.หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 7 เดือน หรือ 28 สัปดาห์

4.ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม

5.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด

6.บุคลากรทางการแพทย์

อย่าลืมมาฉีดวัคซีนกันนะครับ

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-316-999