เกร็ดความรู้เรื่อง เมื่อป่วยด้วยหวัด

1.ปิด : ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใช้หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้าน หรือพบปะผู้คน

2.ล้าง : ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร

3.เลี่ยง : หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนหรือพื้นที่แออัด

4.หยุด : เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดทำงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วัน

ซึ่งไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่แพร่กระจายโดยการหายใจเอาละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยที่ไอหรือจามเข้าไป รวมถึงการสัมผัสมือและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรค เราจึงควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์