8 โรคยอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศ

โรคยอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศ เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากลักษณะการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งโต๊ะทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมง ไม่ได้ขยับลุกไปไหน บางคนต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายหลายระบบ เช่น มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อจากการนั่งทำงานนาน อาการชาที่มือเนื่องจากการกดทับเส้นประสาทที่มือ ปวดเสียดท้องจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา สมรรถภาพของร่างกายลดลงเนื่องจากไม่มีเวลาออกกำลังกายเป็นต้น