ผู้ป่วยเบาหวาน...อาการแบบไหนอันตราย

 

14 พฤศจิกายน "วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)" คุณรู้หรือไม่? อาการแบบไหนอันตราย สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 

โดยหากผู้ป่วยที่เป็น "โรคเบาหวาน" ปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน โรคไตเรื้อรัง ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา และระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม (ชาปลายมือปลายเท้า)