เบาหวาน  หากรู้ทัน ป้องกันได้

วันพรุ่งนี้! 14 พฤศจิกายน 2566 คือ "วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)" วันนี้เรามาสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและวิธีป้องกันโรคเบาหวานกันครับ...

 

โรคเบาหวาน คือ โรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เกินกว่าปกติอย่างต่อเนื่องและเรื้อรัง หลายๆท่านอาจสงสัยว่า ค่าระดับน้ำตาลในเลือดเท่าไร? ถึงเป็นโรคเบาหวาน

น้อยกว่า 100 mg/dL = อยู่ในภาวะปกติ

 ระหว่าง 100-125 mg/dL = เสี่ยงเป็นเบาหวาน

มากกว่า 126 mg/dL = เป็นโรคเบาหวาน

*โดยระดับค่าน้ำตาลในเลือดดังกล่าว เป็นค่าน้ำตาลในเลือดขณะงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง