ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

โทร. 033-265-598 ต่อ 2111-2112

ดูรายละเอียด

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

โทร. 033-265-599 ต่อ 2186-88

ดูรายละเอียด

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โทร. 033-265-599 ต่อ 2136-8

ดูรายละเอียด

ประกันสังคม 2565

ประกันสังคม 2565

บริการผู้ป่วย

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

แพคเกจ

ดูทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

Blog Title

ประชาสัมพันธ์ วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ ปกส.วิภาราม อมตะนคร

ประชาสัมพันธ์ วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ ปกส.วิภาราม อมตะนคร

Blog Title

เอกสารสำหรับผู้ประกันตนที่ผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด

เอกสารสำหรับผู้ประกันตนที่ผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด

Blog Title

ประกาศสำหรับบุคลที่จะเข้ารับการตรวจ ATK หรือ RT-PCR

ประกาศสำหรับบุคลที่จะเข้ารับการตรวจ ATK หรือ RT-PCR

Blog Title

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ปี2565 ผ่านทางเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ปี2565 ผ่านทางเว็บไซต์

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

เกร็ดความรู้ มะเร็งในช่องปาก

เกร็ดความรู้ มะเร็งในช่องปาก

Blog Title

เกร็ดความรู้ โรคที่มากับฝน

เกร็ดความรู้ โรคที่มากับฝน

Blog Title

Return to work การประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน

Return to work การประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน

Blog Title

ข้อปฏิบัติก่อนและหลังได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ข้อปฏิบัติก่อนและหลังได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

อ่านทั้งหมด