ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

โทร. 038-316-999 ต่อ 2111-2112

ดูรายละเอียด

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

โทร. 038-316-999 ต่อ 2186-88

ดูรายละเอียด

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โทร. 038-316-999 ต่อ 2136-8

ดูรายละเอียด

คลินิกสูติ - นรีเวช

Obstetrics – Gynecology Clinic


บริการผู้ป่วย

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ข่าวสารและกิจกรรม

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

เกร็ดความรู้ไข้เลือดออก

Blog Title

ลูกสำลักของติดคอ รักษายังไง

Blog Title

ผลกระทบ ไข้หวัดใหญ่

Blog Title

ไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์

อ่านทั้งหมด