ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

โทร. 038-316-999 ต่อ 2111-2112

ดูรายละเอียด

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

โทร. 038-316-999 ต่อ 2186-88

ดูรายละเอียด

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โทร. 038-316-999 ต่อ 2136-8

ดูรายละเอียด

คลินิกสูติ - นรีเวช

Obstetrics – Gynecology Clinic


บริการผู้ป่วย

รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

บริษัทคู่สัญญา

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

แพคเกจ

ดูทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

เกร็ดความรู้ไข้เลือดออก

Blog Title

ลูกสำลักของติดคอ รักษายังไง

Blog Title

ผลกระทบ ไข้หวัดใหญ่

Blog Title

ไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์

อ่านทั้งหมด