image
image
image
image
image

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

* หมายเหตุ : 

- ราคาห้องพัก ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาทต่อวัน
- ราคาค่าอาหารดังกล่าวนี้ หากทานครบ 3 มื้อ ทางรพ.บริการอาหารว่างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 1 มื้อ 
- ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ในห้องพักผู้ป่วย

1. โทรศัพท์           

2. โทรทัศน์ และตู้เย็น 

3. เครื่องปรับอากาศ

4. ตู้เก็บของส่วนตัว 

5. ปุ่มกดเรียกพยาบาล               

6. ชุดรับแขก

7. เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า          

8. อภินันทนาการของใช้ประจำห้องน้ำ