วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เราควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น

และป้องกันได้ตรงกับสายพันธุ์ที่กำลังระบาด อย่าลืมมาฉีดวัคซีนกันนะครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 033-265-599 ต่อ 2257-2258 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

สนใจจองโปรโมชั่น

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง :