โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัททุกแห่ง เป็นการเตรียมความพร้อมเริ่มต้นทำงานตลอดปี 2564

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่รับเข้ามามีความพร้อมในด้านร่างกาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ

และเป็นการป้องการโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 033-265-599 ต่อ 2257-2258 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

สนใจจองโปรโมชั่น

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง :