โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนผู้ประกันตนของโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ #โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เริ่มให้บริการวันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 033-265-599 ต่อ 2217-2219 แผนกการตลาด

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :