กิจกรรมบริจาคโลหิต

GIVE BLOOD SAVE LIFE ร่วมใจช่วยกาชาด บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ขอเชิญทุกท่านร่วม “บริจาคโลหิต” ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563  เวลา 11.00 – 15.00 น. 

ณ บริเวณลานหน้าประตูทางออก ชั้น 1  โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร โดยทางโรงพยาบาลมีมาตรการป้องกันโรค

COVID – 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้มาบริจาคโลหิตวางใจได้

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

- นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง

- น้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัม ขึ้นไป

- งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย

   24 ชั่วโมง

- งดสูบบุหรี่ก่อนและหลัง บริจาคเลือด 1 ชั่วโมง

   เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

- ดื่มน้ำ 2 - 4 แก้ว ก่อนบริจาค อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

- ไม่อยู่ระหว่างไม่สบาย และรับประทานยาใดๆ

- กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :